Przeglądaj: UX Research

Mapowanie podróży użytkownika, czyli user journey map, pozwoli Ci zwizualizować to,w jaki sposób klienci wchodzą w interakcję z Twoją marką.…

W pracy z danymi przeważnie największą wagę przywiązujemy do ich gromadzenia, co nie jest rzeczą zaskakującą. Większy problem pojawia się…

Korzyści z używania klasycznych metodologii testowania (takich, jak prototypowanie czy wywiady z użytkownikami) są nie do podważenia, ale co w…