Wiele rzeczy wokół nas dynamicznie się zmienia. Doświadczamy ogromnych przemian technologicznych, które pociągają za sobą zmiany socjologiczne. Ewoluują nasze przyzwyczajenia,…

Prowadzenie odpowiednio stworzonej i czytelnej dokumentacji jest nieodłączną częścią pracy UX i UI Designerów. Sposób przekazania i jakość przekazywanej dokumentacji…

W pracy z danymi przeważnie największą wagę przywiązujemy do ich gromadzenia, co nie jest rzeczą zaskakującą. Większy problem pojawia się…

Im lepiej poznajemy człowieka, jego psychikę, sposób funkcjonowania, tym skuteczniej jesteśmy w stanie odczytać i przewidzieć jego zachowania. Projektując, musimy…